HARTELIJK WELKOM OP DE SITE VAN M.RODIJK

WELKOM OP DE SITE VAN M.RODIJK.... VOOR EEN REACTIE KLIK ONDER DE VIDEO OP REACTIES.... OF OP DE GELE TITEL BOVEN DE VIDEO. VOOR EEN SNELLE REACTIE PLAATS EEN VINKJE.

(154) NIEUW STADHUIS ALMELO DEFINITIEF ONTWERP 2012

Ik zie het helemaal voor me. Een prachtig nieuw stadhuis aan het water. Eigentijds voor de volgende generatie. En met gemeenschapsgeld gebouwd. Een eindje verderop naar het centrum van Almelo een havenkom met langs de kade's gezellige terrassen met gratis Wifi waar schippers van plezier vaartuigen en de bezoekers van de horeca gebruik van kunnen maken. Een aantrekkelijk winkelgebied enz. En mochten er in het nieuwe stadhuis ruimtes onbenut blijven door inkrimping personeel. geef ze gratis in bruikleen voor één avond in de week aan verenigingen uit Almelo

(Het is toch hun gemeenschapsgeld wat gebruikt is voor de bouw). En overdag lopen er mensen binnen die daar niet direct iets te doen hebben maar voor een gratis kopje koffie van de gemeente en een praatje met andere stadgenoten. Sociale contacten herleven. En het brengt de politiek dichter bij de bewoners van Almelo.

WAT ER AAN VOORAF GING.

10-5-2012 De eventuele realisatie is weer 2 jaar uitgesteld Eindelijk nieuw definitief ontwerp van het nieuwe stadhuis te Almelo. De gemeenteraad is akkoord met het ontwerp maar!! of het er ooit van komt dat het gebouwd gaat worden is nog maar afwachten. Als het wordt gebouwd lijkt het mij wel aardig om alleen ondernemingen uit Almelo aan dit project te laten werken desnoods zonder (europese) aanbesteding. Het zal wel iets duurder worden dan de planning. Vaak blijkt bij dergelijke projecten dat de aanneemsom met incl de stelposten die zomaar aangepast kunnen worden met vele miljoenen is overschreden en die worden uiteindelijk toch ook betaald. (56 wordt al snel 80 miljoen) En wie weet komt het geld weer bij bestedingen wel weer bij de Almelose bank filialen terecht. Maar nu heeft de gemeente een verstandig besluit genomen, de bouw wordt 2 jaar in de ijskast gezet. Onnodig geld uitgeven is verspilling. Maar het blijft sluimeren het is eigenlijk niet nodig dat nieuwe stadhuis toch gaat men nu proberen in heel Europa een project ontwikkelaar te vinden die het stadhuis op zijn kosten wil bouwen waarna de gemeente het voor 20 jaar wil gaan huren en dat allemaal terwijl we een prima stadhuis hebben. Hoe is het mogelijk? Een projectontwikkelaar is niet gevonden. Maar op 20-11-2012 heeft de gemeenteraad voor gestemd om het nieuwe stadhuis toch te gaan bouwen. En de schop gaat nog liever vandaag dan morgen de grond in. Het kostenplaatje staat nog steeds op 56 miljoen euro. En nu maar afwachten hoeveel er bij komt.

PLANNING NIEUWE STADHUIS

* 19 november 2012 Gemeenteraad stemt in met aanbesteding nieuw stadhuis voor bouw in eigen beheer * November 2012 Start aanbestedingsprocedure * Maart 2013 Gemeenteraadsbesluit over uitkomst aanbestedingsprocedure / gunning Parallel loopt de bestemmingsplanprocedure. * Medio januari 2013 Planning is de bestemmingsplanprocedure medio januari 2013 door de raad te laten vaststellen, waarna het medio maart onherroepelijk wordt. * Maart 2013 Mits raad tot gunning besluit, kan bouwvergunning worden aangevraagd (na onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan) * April 2013 Technische voorbereidingen en bouwrijp maken grond Aanvang bouwwerkzaamheden voor de zomer van 2013 (e.e.a. afhankelijk van de uitkomst van eventuele procedures)

PROJECTMATICH WERKEN

De ontwikkelingen rond de realisatie van een nieuw Stadhuis vergen enkele jaren. Om het project te beheersen wordt gebruik gemaakt van Projectmatig werken. Het principe van projectmatig werken is gebaseerd op faseren, beslissen en beheersen. Dat betekent dat ieder deelproject duidelijk afgebakende fasen kent, die elk worden afgesloten met een beslisdocument. In een beslisdocument wordt vastgelegd welk resultaat tot dan toe is bereikt en welke activiteiten in de volgende fase ondernomen dienen te worden om het projectresultaat te bereiken. Gedurende alle fasen wordt het project bewaakt op de vijf beheersaspecten: tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie & risico's. 6-3-2013 maakt de gemeente bekent dat de aanbesteding is gewonnen door het bouwbedrijf Koopmans & van Eesteren. De gunning is akkoord. Als alles volgens plan verloopt begint de bouw op 5 juni en is het stadhuis eind 2014 klaar. 26 maart 2013 de gunning is definitief Het stadhuis wordt gebouwd 01-06-2013 De bouw van het stadhuis is begonnen.Via een webcam geplaatst bovenop de bibliotheek.kunnen we binnenkort 24 uur per dag de voortgang volgen. wanneer het werkt volgt hier de link. 
http://www.aavisie.nl/stadhuis
Webcam wegens stormschade uitgeschakeld sinds 20-juni 15.00 uur. Zondag 7-Juli de Webcam werkt weer. 


BOUW STADHUIS VAN START

Vandaag 9-7-2013 om 15.00 uur gaat de bouw officieel van start. Op het hoogtepunt van de bouw zullen dagelijks 100 man actief zijn. De opleveringsdatum is volgens de planning eind 2014.

Kijk voor de opening van het oude stadhuis 1973 op volgende link 
http://youtu.be/x0kkphOuSrI

speelduur 4 min. 56 sec.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten